(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM do Chủ tịch UBND TP quyết định thành lập và được kiện toàn khi có thay đổi thành viên; có nhiệm vụ giúp UBND TP chỉ huy, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP do Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TP làm Phó Trưởng ban thường trực.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Giám đốc Công an TP, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban.

Các Ủy viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, địa phương có liên quan đến công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Minh Thư.

  Liên kết website
7.526.892
Đang truy cập : 111
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn