(Website Văn phòng) – Sáng 25/8/2022, Văn phòng UBND TP đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2022). Đến dự Họp mặt có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng.

Nhân dịp này, Văn phòng UBND TP đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ” cho 14 cá nhân.

* Ngày 28/8/1945 là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và với toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ của nước Việt Nam mới. Đó cũng là ngày đánh dấu sự ra đời của bộ máy Văn phòng giúp việc Chính phủ và Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương. Ngày 19/4/2001, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định số 489/QĐ-TTg lấy ngày 28/8 hàng năm là Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 7/5/1975, Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn – Gia định đư­ợc thành lập đóng trụ sở tại số 7 đư­ờng Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn). Văn phòng Ủy ban Quân quản cũng đư­ợc hình thành.  

Ngày 24/1/1976, UBND Cách mạng TPHCM ra mắt nhân dân Thành phố và đóng trụ sở tại 86 Lê Thánh Tôn. Ngày 16/3/1976, UBND Cách mạng TP ra quyết định số 137/QĐ-TCCQ thành lập Văn phòng UBND Cách mạng TP. Sau ngày bầu cử HĐND TP khóa I ngày 20/6/1977, hệ thống chính quyền các cấp của Thành phố đư­ợc sắp xếp lại. Văn phòng UBND TP đ­ược thành lập, kế tục nhiệm vụ của Văn phòng UBND Cách mạng.

Đến thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nư­ớc, Văn phòng cũng được tổ chức lại. Ngày 12/6/2001, UBND TP quyết định đổi tên Văn phòng UBND TP thành Văn phòng HĐND và UBND TP. Thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội, ngày 31/3/2009, UBND TP đã ban hành Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng HĐND và UBND TP thành Văn phòng UBND TP cho đến nay.

Trải qua 47 năm hình thành và phát triển, Văn phòng UBND TP luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thục Duyên Liên kết website
6.989.966
Đang truy cập : 23
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn