(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Nghiên cứu các chỉ số liên quan và các khuyến nghị tại Báo cáo APCI (APCI: chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC) để áp dụng, đề xuất các giải pháp đơn giản hóa, cắt giảm thực chất TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và chi phí tuân thủ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của đơn vị, tập trung trong 9 nhóm TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh.

UBND TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc công bố; công khai; hướng dẫn thực hiện TTHC; giải quyết TTHC; xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Chủ động đề xuất cơ quan có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC đặc biệt đối với nhóm TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Minh Thư Liên kết website
6.578.092
Đang truy cập : 482
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn