(Website Văn phòng) – Sáng 12/8, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phân tích, đánh giá các Chỉ số liên quan công tác CCHC của TP.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC TP chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội Vụ), Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Phạm Minh Hùng; Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hoàng; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan; lãnh đạo các sở - ban - ngành TP.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP cho biết đến nay TP đã hoàn thành 55/89 nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch công tác CCHC năm 2022, đạt tỷ lệ 61,79%. Đối với các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, TP đã hoàn thành 34/46 nhiệm vụ được giao, còn 12 nhiệm vụ trong thời gian thực hiện.

Trong 6 tháng, TP đã thực hiện 1 số công tác trọng tâm như: Tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” năm 2022 và ngày hội “giải quyết thủ tục hành chính”; phát động phong trào thi đua về CCHC và nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về CCHC trên địa bàn TP năm 2022, tiến tới tham gia đăng ký dự thi Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 3 - năm 2023, lĩnh vực Quản lý nhà nước; thành lập 5 đoàn công tác duyệt chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra, khảo sát CCHC tại 24 đơn vị là các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức; ban hành Chỉ thị số 08 về việc thực hiện hiệu quả công tác CCHC giai đoạn 2022 - 2025.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện nay có 1.733 TTHC đang áp dụng, trong đó 1.421 TTHC thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 199 TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện, 113 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã. TP đã ban hành Phương án đơn giản hóa TTHC năm 2022, kiến nghị bãi bỏ 279 TTHC thuộc 12 lĩnh vực; thực hiện rà soát, thống kê TTHC 3 năm không phát sinh hồ sơ: có 898 thủ tục thuộc 17 lĩnh vực không phát sinh hồ sơ từ năm 2018 đến nay; tiếp nhận mới 1.742 trường hợp phản ánh, kiến nghị, trong đó 477 trường hợp về quy định hành chính và việc thực hiện TTHC; 1.265 trường hợp không thuộc phạm vi, thẩm quyền xử lý.

Trong quý I năm 2022, TP đã giải quyết 5.220.139/5.330.464 tổng hồ sơ tiếp nhận; trong đó có 5.212.990 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 99,87%) và 7.149 hồ sơ quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,13%), 100% hồ sơ quá hạn đã được thực hiện Thư xin lỗi. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tăng 0,13% so với cùng kỳ quý I năm 2021. Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến là: 805/1764 TTHC đạt tỷ lệ 45,63% (454 TTHC thực hiện dich vụ công mức độ 3, 351 TTHC mức độ 4).

Trong 6 tháng đầu năm, TP đã triển khai thực hiện các giải pháp về cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện Chỉ số PCI; phân tích, đánh giá hướng dẫn về Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS năm 2021 của TP và định hướng các giải pháp để nâng cao các chỉ số này năm 2022 và những năm tiếp theo; phát biểu của các chuyên gia phân tích, đánh giá về Chỉ sô PAPI, Chỉ số PCI của TP để góp ý định hướng thực hiện.

Minh Thư Liên kết website
6.990.004
Đang truy cập : 43
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn