(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt và triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 29; kịp thời thanh toán kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19 và chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19; người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

Minh Thư Liên kết website
7.021.071
Đang truy cập : 89
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn