(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn TPHCM đến năm 2025.

Kế hoạch nhằm các mục tiêu sau: Bảo tồn những giá trị căn bản và chuẩn mực của Nghệ thuật Đờn ca tài tử về bài bản cũng như phong cách trình diễn, sinh hoạt và mục đích hoạt động nghệ thuật của nghệ nhân, tài tử.

Bảo tồn không gian sinh hoạt Đờn ca tài tử thông qua các dạng thức đã có từ lâu đời; đồng thời tiếp tục nghiên cứu đưa các hình thức trình diễn kết hợp vào phát triển du lịch của TPHCM.

Phát huy các hình thức sinh hoạt, truyền nghề, thi đua sáng tạo, tranh tài nghệ thuật để không ngừng nâng cao chất lượng đờn ca và sáng tạo ra các giá trị mới cho Đờn ca tài tử.

Phát huy vai trò của các cơ quan quản lý văn hóa, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ làm công tác giáo dục, văn hóa tham gia tổ chức hoạt động, quảng bá, giáo dục và đầu tư cho Đờn ca tài tử.

Tích cực đưa di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ vào cuộc sống và đóng góp vào việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng dân cư, nhất là thế hệ trẻ, phát triển kinh tế, xã hội TP.

Minh Thư Liên kết website
7.021.548
Đang truy cập : 144
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn