(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định giải thể Cơ sở thu đung, điều trị COVID-19 tại Khu chế xuất Linh Trung 2 trực thuộc UBND TP Thủ Đức (được thành lập tại Quyết định số 4353/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND TP) kể từ ngày 1/7/2022.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức chịu trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại Khu chế xuất Linh Trung 2 trong công tác giải thể cơ sở; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn Cơ sở giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện việc giải thể theo quy định.

Minh Thư Liên kết website
7.020.906
Đang truy cập : 45
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn