(Website Văn phòng) – Xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong các tháng còn lại của năm 2022, UBND TPHCM và chính quyền các cấp địa phương tiếp tục chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan để hoàn thành mục tiêu giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của TP, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

UBND TP tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của UBND TP, đảm bảo tổ chức thực hiện kịp thời các nội dung của Chương trình nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục tổ chức hiệu quả các hội nghị giao ban rà soát, kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công định kỳ hàng tháng để đánh giá kết quả giải ngân, lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của đơn vị đảm bảo các dự án triển khai đúng thời gian thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tránh để xảy ra tình trạng “ngâm” vốn dẫn đến phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

UBND TP cũng đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương rà soát lại tất cả các dự án đã được giao về các điều kiện triển khai kế hoạch vốn năm 2022, chủ động làm việc với các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan, xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện cụ thể đối với từng dự án và tổ chức giao ban hàng tuần với các đơn vị liên quan để đôn đốc tiến độ từng nhiệm vụ đảm bảo tiến độ giải ngân theo yêu cầu, kế hoạch và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị TP những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND TP sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các Bộ ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án ODA, đặc biệt là điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án.

Minh Thư Liên kết website
6.577.197
Đang truy cập : 539
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn