(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 22/8/2022 (riêng mầm non tựu trường vào ngày 31/8/2022); học kỳ I từ 5/9/2022 đến 14/01/2023; học kỳ II từ 16/01/2023 đến 20/5/2023; bế giảng năm học 22-26/5/2023.

Nghỉ tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 18/01/2023 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 26/01/2023 (mùng 5 tháng 1 Âm lịch).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023; quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù bảo đảm số tuần thực học và thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Minh Thư Liên kết website
6.989.766
Đang truy cập : 92
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn