(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định bãi bỏ 2 quyết định của UBND TP; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các quyết định sau:

Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 9/2/2004 của UBND TP về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn TPHCM.

Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND TP ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn TPHCM.

Minh Thư Liên kết website
6.989.689
Đang truy cập : 81
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn