(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Quyết định thành lập Liên đoàn Võ Tổng hợp TPHCM.

Liên đoàn Võ Tổng hợp TPHCM là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND TP phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

NTCN.Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.974.355
Đang truy cập : 77
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn