(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Quyết định thành lập Liên đoàn Võ Tổng hợp TPHCM.

Liên đoàn Võ Tổng hợp TPHCM là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND TP phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

NTCN. Liên kết website
8.475.039
Đang truy cập : 187
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn