(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập Tổ Công tác nghiên cứu chuẩn bị thực hiên dự án Rạch Xuyên Tâm gồm 12 thành viên, do ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng.

Tổ Công tác có nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn công tác lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất trình Chủ tịch UBND TP phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết. 

Tổ Công tác cũng có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc đề xuất, kiến nghị các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trình Chủ tịch UBND TP định kỳ hoặc đột xuất theo quyết định của Tổ trưởng Tổ Công tác hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Minh ThưĐến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.974.384
Đang truy cập : 98
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn