(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TPHCM (Ban Chỉ đạo 389 TP) gồm 23 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo 389 TP có nhiệm vụ, quyền hạn ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND TP và tình hình thực tiễn của TPHCM;

Chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chông buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP. Yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng cung cấp thông tin về tình hình, kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý; tài liệu vụ việc vi phạm khi cần thiết.

Chỉ đạo các cơ quan chức nang phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đồng thời tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP…

 

Minh Thư Liên kết website
8.476.258
Đang truy cập : 200
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn