(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Quyết định đổi tên Trường dạy nghề tư thục lái xe Sài Gòn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Sài Gòn.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Sài Gòn tiếp tục đào tạo các ngành nghề đã được cấp; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp ban hành theo Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 và Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Hi Văn. Liên kết website
8.475.957
Đang truy cập : 23
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn