(Website Văn phòng) – Chiều 22/7, Đảng ủy Văn phòng UBND TP đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND TP chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP; các đồng chí Đảng ủy viên Văn phòng; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng; Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên; Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh và toàn thể các đảng viên thuộc Văn phòng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Văn phòng đã xây dựng Nghị quyết ban hành Chương trình công tác năm 2022; quan tâm tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; có giải pháp đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; hàng tuần, theo dõi, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, báo cáo tiến độ xử lý hồ sơ trong các cuộc họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng. Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc, giữ gìn tốt kỷ cương, nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề tại cơ quan; có tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chất lượng hồ sơ tham mưu ngày càng được nâng lên.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Văn phòng tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với chủ đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy sẽ tổ chức quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2026 – 2031; rà soát chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2022, thực hiện công tác phát triển đảng đảm bảo đúng quy định, có chất lượng; chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025; triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng năm 2022 đến các tổ chức đảng, đảng viên…

* Tại Hội nghị, thạc sĩ Hà Trung Thành, giảng viên Khoa xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP đã báo cáo chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhằm cung cấp thông tin và định hướng cho cấp ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên.

Thục Duyên Liên kết website
6.989.728
Đang truy cập : 114
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn