(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã phát động phong trào thi đua thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn TPHCM.

Phong trào thi đua nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và thủ trưởng các cơ quan từ TP đến cơ sở; các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, thi công, giám sát thực hiện các Dự án chỉnh trang và phát triển đô thị tại TP đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần sáng tạo của các cấp, các ngành, các sở, ban, ngành, đoàn thể TP, TP Thủ Đức, quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc TP và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn TP, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về thực hiện có hiệu quả các Dự án chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn TP, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.

Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, những mô hình, sáng kiến, kinh nghiệm hay làm cho phong trào thi đua trở nên thiết thực, hiệu quả tác động tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả của công tác chuyên môn từng đơn vị.

Thời gian thi đua từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 31/12/2025; tổ chức sơ kết trong năm 2023, tổng kết trong năm 2025.

Minh ThưĐến cuối tháng9/2022đã giải quyết
99,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
6.250.189
Đang truy cập : 58
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn