(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng cố vấn dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, gồm các Tổ chuyên gia về kỹ thuật; Tổ chuyên gia về pháp lý, đấu thầu, hợp đồng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng cố vấn là tham gia góp ý định hướng về cơ chế, chính sách và các nội dung liên quan trong các lĩnh vực: kỹ thuật, vật liệu xây dựng, công nghệ, đấu thầu, quản lý chi phí, tổ chức thi công, tổ chức điều hành dự án, quản lý khai thác,…; tư vấn, phản biện, góp ý phương án, đề xuất giải pháp tối ưu và nhận diện các vướng mắc phát sinh, kịp thời tư vấn cho UBND TPHCM và UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An để chỉ đạo triển khai dự án nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ, mỹ quan, hiệu quả đầu tư…

Minh Thư Liên kết website
6.990.089
Đang truy cập : 92
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn