(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Tổ giúp viêc triển khai thực hiện 2 dự án thành phần thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM trên địa bàn TP.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có 16 thành viên, do Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi là Trưởng ban. Ban Chỉ huy có 16 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan làm Trưởng ban. Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy có 16 thành viên, do Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM Phan Công Bằng làm Tổ trưởng.

* UBND TPHCM cũng ban hành quyết định giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM trên địa bàn TP.

Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn quan TPHCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc); dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua TPHCM.

Cơ quan được giao làm Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Chủ đầu tư có trách nhiệm khẩn trương tổ chức khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 2 dự án thành phần trên địa bàn TP; trình thẩm định, phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

Khẩn trương rà soát, bổ sung nhân sự trực tiếp quản lý dự án (đáp ứng điều kiện năng lực công tác, trình độ chuyên môn); lựa chọn tư vấn quản lý dự án dầu tư xây dựng có đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định (nếu cần thiết), đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và quản lý dự án hiệu quả…

Minh Thư

  Liên kết website
9.661.275
Đang truy cập : 86
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn