(Website Văn phòng) – UBND TP vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 3/5/2022 và Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 8/6/2022 của Chính phủ; Công văn số 2263/VPCP-KGVX ngày 12/4/2022, Công văn số 2323/VPCP-KGVX ngày 14/4/2022, Công văn số 2521/VPCP-KGVX ngày 21/4/2022, Công văn số 2570/VPCP-KGVX ngày 22/4/2022, Công văn số 2640/VPCP-KGVX ngày 27/4/2022, Công văn số 3182/VPCP-KGVX ngày 23/5/2022, Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022, Thông báo số 162/TB-VPCP ngày 2/6/2022, Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.

Sở Y tế phối hợp với UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện và các đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả đạt được mục tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng, chống Covid-19 do Bộ Y tế phân bổ, tránh lãng phí; bảo đảm đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và khám, chữ bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh Covid-19, về biến chủng BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 có thể làm dịch bùng phát trở lại để nhân dân hiểu và ủng hộ, tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

TL. Liên kết website
7.021.625
Đang truy cập : 54
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn