(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại TPHCM.

Quy chế này quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về: những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính (TTHC) hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các TTHC tại nơi giải quyết TTHC; TTHC được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung TTHC được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề liên quan đến quy định hành chính...

Quy chế này không áp dụng tiếp nhận: khiếu nại về việc giải quyết TTHC; đề nghị xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Đối tượng áp dụng Quy chế gồm các sở, ban, ngành; các cơ quan đăng ký đất đai; UBND quận, huyện, TP Thủ Đức; UBND phường, xã, thị trấn; người có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn TPHCM; cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và việc thực hiện TTHC.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/7/2022.

Tố Dung Liên kết website
9.661.510
Đang truy cập : 9
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn