(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 13 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức làm Trưởng ban; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân làm Phó Trưởng ban.

Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 12 thành viên, do bà Trần Thị Phi Yến, Trưởng ban Ban Gia đình Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP làm Tổ trưởng.

Minh Thư Liên kết website
6.989.681
Đang truy cập : 80
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn