(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 3 – năm 2023.

Giải thưởng nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo TPHCM giai đoạn 2020 - 2030” và Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP.

Giải thưởng cũng nhằm tuyên truyền sâu rộng, thúc đẩy, khơi dậy tiềm năng lực sáng tạo của các tổ chức, cá nhân; đồng thời, phát huy truyền thống sáng tạo của người dân TP, góp phần xây dựng TP trở thành đô thị thông minh, hiện đại.

Lễ phát động Giải thưởng đã được tổ chức vào ngày 30/12/2021; lễ công bố và trao tặng Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2023).

Minh Thư Liên kết website
7.021.475
Đang truy cập : 71
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn