(Website Văn phòng) – Chiều 3/6/2022, Chánh Văn phòng UBND TP Đặng Quốc Toàn đã chủ trì buổi Lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Chánh Văn phòng UBND TP Đặng Quốc Toàn đã trao quyết định số 150/QĐ-VP của Văn phòng UBND TP về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Phòng Tổng hợp cho ông Nguyễn Thủy Trào. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng thời Lãnh đạo Văn phòng cũng trao quyết định số 151/QĐ-VP của Văn phòng UBND TP về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Phòng Tổng hợp cho ông Nguyễn Ngọc Tân. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thục DuyênTin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
  Đến cuối tháng3/2022đã giải quyết
  99,7%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  5.550.232
  Đang truy cập : 15
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn