(Website Văn phòng) – Thực hiện Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22/4/2022 của UBND TP, Văn phòng UBND TP đã chọn đăng ký 10 thủ tục hành chính (TTHC) để đăng ký thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.

Danh mục 10 TTHC bao gồm: Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; thủ tục đặt văn phòng đại diện Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh; quy trình thành lập hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố; quận, huyện; phường, xã, thị trấn; quy trình đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố; quận, huyện; phường, xã, thị trấn; thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân; thủ tục điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin; thủ tục bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần; thủ tục miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần; thủ tục chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh; thủ tục đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng UBND TP giao Trung tâm Tin học viết bài tuyên truyền, phổ biến danh mục 10 TTHC liên thông đăng lên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng; Bộ phận hành chính của Phòng Hành chính - Tổ chức quan tâm tiếp nhận và chuyển xử lý nhanh các hồ sơ thuộc danh mục 10 TTHC liên thông đã nêu; lãnh đạo các phòng nghiên cứu - tổng hợp triển khai, phổ biến cho công chức thụ lý các hồ sơ thuộc danh mục 10 TTHC nêu trên phải xử lý nhanh, đảm bảo chất lượng.

Bộ phận Tổ chứ sẽ phối hợp Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Văn phòng theo dõi việc triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo, đề xuất Văn phòng khen thưởng, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/6/2022.

Thục Duyên Liên kết website
6.989.686
Đang truy cập : 80
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn