(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổ chức các Đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định này trên địa bàn TP; phân tích làm rõ mặt đạt được, hạn chế, nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị; qua đó tự đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn trong công tác triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc và người lao động quay trở lại thị trường lao động, phục hồi phát triển kinh tế trên địa bàn TP; hoàn thiện cơ sở pháp lý, hồ sơ liên quan đến trình tự, thủ tục chi hỗ trợ và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

HTND Liên kết website
7.527.185
Đang truy cập : 80
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn