(Website Văn phòng) – Theo báo cáo công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng UBND TP đã tham mưu, ban hành 54 văn bản liên quan đến công tác CCHC; rà soát, tham mưu trình ký 15 văn bản liên quan đến công tác CCHC cấp Thành phố. Theo Kế hoạch số 766/KH-VP ngày 28/1/2022 về thực hiện công tác CCHC năm 2022 tại Văn phòng, đến nay đã hoàn thành được 22/41 nhiệm vụ; các nhiệm vụ khác đa phần cũng đã thực hiện được hơn nửa khối lượng.

Về công tác thông tin tuyên truyền, Văn phòng đã ban hành Kế hoạch số 1577/KH-VP ngày 9/3/2022 về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính tại Văn phòng năm 2022; kết hợp tuyên truyền CCHC trong giao ban tuần với các đơn vị, trong họp Ban Chỉ đạo CCHC Văn phòng. Cụ thể, kết quả CCHC và các chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng được công khai trên Trang điều hành tác nghiệp của Văn phòng (40 bản tin); cập nhật 13 tin, bài trên chuyên mục tuyên truyền về công tác CCHC trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng; phổ biến Quyết định số 118/QĐ-VP ngày 19/4/2022 của Văn phòng về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC Văn phòng; văn bản số 3340/VP-CCHC ngày 9/5/2022 của Văn phòng về triển khai Kế hoạch tổ chức tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày”; văn bản số 4152/VP-CCHC ngày 3/6/2022 của Văn phòng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12/5/2022 của Chủ tịch UBND TP về việc thực hiện hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn TP giai đoạn 2022-2025.

Văn phòng cũng ban hành Kế hoạch số 1498/KH-VP ngày 4/3/2022 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng năm 2022; duy trì, đảm bảo vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các ứng dụng CNTT phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực UBND TP và Lãnh đạo Văn phòng; ban hành Kế hoạch số 1068/KH-VP ngày 15/2/2022 về duy trì và cải tiến bộ ISO Văn phòng trong năm 2022…

Tố Dung Liên kết website
6.989.756
Đang truy cập : 93
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn