(Website Văn phòng) – Trung tâm Tin học TP thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022.

Các vị trí cần tuyển gồm: Chuyên viên dự án công nghệ thông tin (1 người), Chuyên viên kỹ thuật (2 người).

Xem thông báo tuyển dụng tại đây.

Phiếu đăng ký dự tuyển.

NTCN.Đến cuối tháng3/2022đã giải quyết
99,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.550.033
Đang truy cập : 64
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn