(Website Văn phòng) - UBND TPHCM đã có văn bản về vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt năm 2022.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị năm 2022 cho BHXH thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trực thuộc BHXH TPHCM.

Xây dựng kế hoạch thực hiện, các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, một lần, trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt năm 2022 đạt 88% (trong đó tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng là 72%, nhận trợ cấp BHXH một lần là 99%, trợ cấp thất nghiệp là 99%).

Tăng cường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố, cơ quan Bưu điện, đơn vị sử dụng lao động, hệ thống các ngân hàng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người hưởng nhằm thông tin một cách rộng rãi về lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt trong phòng, chống dịch COVID-19; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH; kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH với ngân hàng, cơ quan bưu điện.

Cũng trong văn bản này, UBND TP đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM; Bưu điện TPHCM; UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Minh ThưĐến cuối tháng9/2022đã giải quyết
99,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
6.250.432
Đang truy cập : 34
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn