(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt “Chương trình phòng, chống bệnh dại trên địa bàn TPHCM, giai đoạn 2022 - 2030” nhằm chủ động phòng, chống bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi tại địa bàn; kiểm soát hiệu quả bệnh dại trên chó, mèo và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại, góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

Cụ thể, đối với phòng, chống bệnh dại ở động vật: quản lý được 90% số chó, mèo nuôi và số hộ nuôi; tiêm vắc-xin cho 90% đàn chó, mèo nuôi; trên 90% UBND cấp xã giám sát được chó, mèo mắc và nghi mắc bệnh dại; duy trì TPHCM là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại trên chó, mèo; đối với phòng, chống bệnh dại ở người: 100% quận, huyện và TP Thủ Đức có ít nhất một điểm tiêm vắc-xin dại và huyết thanh kháng dại cho người; 100% các quận, huyện thực hiện truyền thông nguy cơ và nâng cao nhận thức về bệnh dại ở cộng đồng, trường học; 100% số người tiêm vắc-xin phòng bệnh dại do động vật cắn được báo cáo qua hệ thống báo cáo quốc gia; 90% số người bị phơi nhiễm với bệnh dại được điều trị dự phòng sau phơi nhiễm và phấn đấu không có ca tử vong vì bệnh dại ở người trên địa bàn TP.

NDHĐến cuối tháng9/2022đã giải quyết
99,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
6.250.429
Đang truy cập : 31
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn