(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Quyết định cho phép hợp nhất Hội Hoa lan cây cảnh, Hội Làm vườn và Trang trại, Hội Sinh vật cảnh TP thành Hội Ngành nghề nông nghiệp TPHCM.

Hội Ngành nghề nông nghiệp TP là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND TP phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 4/5/2022 và bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Xem Quyết định tại đây

HTND Liên kết website
6.578.216
Đang truy cập : 525
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn