(Website Văn phòng) - UBND TP đã quyết định ban hành Quy chế tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật TPHCM.

Quy chế này áp dụng đối với các cá nhân, tập thể, tổ chức có các giải pháp kỹ thuật; sản phẩm hoặc mô hình kỹ thuật; bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích tiêu biểu trong hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 4/5/2022 và thay thế Quyết định số 5825/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND TP ban hành Quy chế giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật TPHCM giai đoạn 2014 - 2020.

Xem chi tiết Quy chế tại đây

MCNT Liên kết website
6.576.488
Đang truy cập : 541
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn