(Website Văn phòng) - UBND TP đã quyết định ban hành Kế hoạch phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 tại TPHCM.

Kế hoạch nhằm hiện đại hóa và phát triển mạnh y dược cổ truyền; củng cố và phát triển tổ chức, mạng lưới y dược cổ truyền trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tăng cường phát triển y dược cổ truyền kết hợp với y dược hiện đại.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

CKT Liên kết website
6.575.157
Đang truy cập : 492
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn