(Website Văn phòng) - UBND TP đã quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 trong năm 2022.

Kế hoạch nhằm tiếp tục phát huy kết quả tích cực đã đạt được trong triển khai Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020 và kết quả thực hiện năm 2021; rà soát và đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành 3 nhóm mục tiêu và 18 chỉ tiêu cụ thể Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

NDH Liên kết website
7.021.185
Đang truy cập : 82
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn