TT

THỜI GIAN

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
TIẾP CÔNG DÂN

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ sáu

22/4/2022

Chủ tịch UBND Thành phố

Phan Văn Mãi

Trụ sở UBND Thành phố

2

Thứ sáu

29/4/2022

Chủ tịch UBND Thành phố

Phan Văn Mãi

Trụ sở UBND Thành phố

3

Thứ sáu

20/5/2022

Chủ tịch UBND Thành phố

Phan Văn Mãi

Trụ sở UBND Thành phố

4

Thứ sáu

27/5/2022

Chủ tịch UBND Thành phố

Phan Văn Mãi

Trụ sở UBND Thành phố

5

Thứ sáu

17/6/2022

Chủ tịch UBND Thành phố

Phan Văn Mãi

Trụ sở UBND Thành phố

6

Thứ sáu

24/6/2022

Chủ tịch UBND Thành phố

Phan Văn Mãi

Trụ sở UBND Thành phố Liên kết website
9.661.034
Đang truy cập : 151
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn