(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TP năm 2022.

Kế hoạch nhằm đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo trong Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2021 - 2025 hiệu quả; hoàn thành mục tiêu Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP năm 2022 và góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TPHCM.

Trên cơ sở số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo TP đầu năm 2022, TP tập trung triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo phù hợp; thực hiện giảm 0,35% tỷ lệ hộ nghèo và 0,2% tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều TP giai đoạn 2021 - 2025.

NTCN.          



 Liên kết website
7.021.261
Đang truy cập : 33
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn