(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại TPHCM giai đoạn 2020-2030” năm 2022.

Kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23/2/2021 của UBND TP về phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM giai đoạn 2020-2030”; tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và góp phần thúc đẩy đưa trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những công nghệ cốt lõi trong xây dựng đô thị sáng tạo, thành phố thông minh, thúc đẩy phát triển kinh tế số nhanh, bền vững.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

NDH Liên kết website
9.661.161
Đang truy cập : 108
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn