(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo về quy hoạch giao thông vận tải TPHCM nhằm rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TPHCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 và các đồ án quy hoạch có liên quan.

Kế hoạch cũng nhằm xem xét các ý tưởng mới, các nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giao thông đô thị thời gian qua của các chuyên gia, nhà khoa học; đề xuất của các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về giao thông kết nối vùng; các nội dung mới của các đồ án Quy hoạch ngành quốc gia vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; qua đó đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TPHCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020; làm cơ sở đưa vào Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060 và các đồ án quy hoạch có liên quan.

Hội thảo diễn ra 1 buổi, trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến ngày 30/6/2022 tại Tòa nhà SOFIC Tower, số 10 Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức.

HTND Liên kết website
9.661.517
Đang truy cập : 16
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn