(Website Văn phòng) – UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp TP năm 2022.

Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP; tập trung đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao, đặc biệt là các ngành theo định hướng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả “Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TPHCM” của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

HTND Liên kết website
7.021.150
Đang truy cập : 46
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn