(Website Văn phòng) – Chiều 26/5/2022, đồng chí Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TP đã chủ trì cuộc họp sơ kết công tác giám sát, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng CNTT của Văn phòng UBND TP năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Đức Sự, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Trong năm 2021, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng đã phối hợp với Văn phòng UBND TP trong công tác giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của Văn phòng; sẵn sàng khắc phục, xử lý khi có sự cố xảy ra, góp phần đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống của Văn phòng được an toàn.

Thông qua hoạt động giám sát an toàn thông tin đã kịp thời phát hiện, cảnh báo và phối hợp xử lý các nguy cơ tấn công mạng cho hệ thống công nghệ thông tin của Văn phòng; tiếp tục phối hợp triển khai các nhiệm vụ bảo mật theo quy chế phối hợp giữa hai cơ quan…

Trong thời gian tới, Văn phòng UBND TP và Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, bảo đảm an toàn thông tin mạng để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Thành phố được thông suốt.

Thục DuyênĐến cuối tháng3/2022đã giải quyết
99,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.550.091
Đang truy cập : 42
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn