(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn TPHCM năm 2022.

Kế hoạch nhằm phát triển TMĐT, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu, giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế và thị trường nội địa; tạo môi trường thuận lợi an toàn, khuyến khích người tiêu dùng tham gia mua sắm trực tuyến; nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người dân về vai trò, lợi ích và khả năng ứng dụng TMĐT trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Kế hoạch cũng nhằm kết nối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, xây dựng chuỗi giá trị, đảm bảo ổn định thị trường; từ đó hội nhập nhanh chóng và sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn phát triển.

NDH Liên kết website
7.021.107
Đang truy cập : 3
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn