(Website Văn phòng) - UBND TP đã quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm TPHCM năm 2022.

Kế hoạch nhằm giảm tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch dưới 18,46%; duy trì tỷ lệ 100% hộ dân sử dụng nước sạch; tổ chức lập nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch cấp nước TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; tập trung đầu tư mở rộng và cải tạo mạng lưới đường ống cấp nước tăng tỷ lệ bao phủ; ưu tiên đầu tư các dự án bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát nước sạch; tiếp tục lắp đặt thí điểm công trình cung cấp nước uống tại vòi ở các khu vực công cộng như công viên, trường học, bệnh viện...

NDH Liên kết website
7.021.384
Đang truy cập : 129
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn