(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm đánh giá vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP đối với sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, UBND quận, huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc TP; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc TP; xây dựng văn hóa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kế hoạch cũng nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa; phát hiện và xử lý tham nhũng trên địa bàn TP.

NDHTin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  7.021.381
  Đang truy cập : 126
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn