(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn TP với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Kế hoạch nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực chăm lo cho trẻ em trên địa bàn TP; tăng cường truyền thông, thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả; quan tâm, tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

Thời gian thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động: từ tháng 6 đến tháng 12/2022; trọng tâm từ ngày 1 đến ngày 30/6/2022.

MCNT Liên kết website
8.475.745
Đang truy cập : 147
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn