(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) (người từ đủ 60 tuổi trở lên) đến năm 2030 tại TPHCM nhằm bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 tại TP.

Cụ thể, 100% cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ban hành nghị quyết, kế hoạch, đầu tư ngân sách cho chăm sóc sức khỏe NCT vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; NCT hoặc người thân trực tiếp chăm sóc biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của NCT đạt 70% năm 2025 và 85% năm 2030; được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm đạt 70%, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe đạt 95% năm 2025 và 100% năm 2030; được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm đạt 70% năm 2025 và 90% năm 2030; NCT có khả năng tự chăm sóc được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe đạt 50% năm 2025 và 90% năm 2030; 100% NCT không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030.

Tuổi thọ bình quân NCT đạt 76,8 tuổi vào năm 2025 và 77 tuổi vào năm 2030, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 67 năm vào năm 2025 và 68 tuổi vào năm 2030; phấn đấu duy trì và mở rộng hoạt động 144 câu lạc bộ NCT giúp NCT và 144 tổ tình nguyện viên chăm sóc NCT già yếu neo đơn tại cộng đồng ở 144 phường, xã, thị trấn trên địa bàn; số quận, huyện thí điểm, phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe ban ngày cho NCT vào năm 2025 là 4 quận, huyện và năm 2030 là 10 quận, huyện; thí điểm mô hình Trung tâm dưỡng lão theo hình thức xã hội hóa thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe NCT; 100% NCT khi bị bệnh được khám và điều trị vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; NCT cô đơn, bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được khám và điều trị tại nơi ở đạt 70% năm 2025 và 100% năm 2030.

Ngoài ra, bệnh viện, trừ bệnh viện chuyên khoa nhi có khoa lão và bệnh viện tuyến quận, huyện dành một số giường để điều trị người bệnh là NCT đạt 100% năm 2025 và duy trì đến năm 2030; số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí môi trường thân thiện với NCT đạt ít nhất 20% năm 2025 và 50% năm 2030...

CKT Liên kết website
8.475.534
Đang truy cập : 40
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn