(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã có văn bản về tăng cường công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô, xe 2 bánh kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 4358/BGTVT-VT ngày 5/5/2022 về tăng cường công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô, xe 2 bánh kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ.

Hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, người điều khiển xe mô tô 2 bánh để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn TP tuân thủ nghiêm, đầy đủ quy định pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, an ninh mạng; phòng chống hành vi sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, xâm phạm quyền riêng tư của hành khách trong hoạt động của lái xe có ứng dụng công nghệ.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật theo từng lĩnh vực chuyên ngành quản lý.

Minh ThưĐến cuối tháng9/2022đã giải quyết
99,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
6.250.459
Đang truy cập : 54
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn