(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Quyết định đổi tên Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Tiến Thắng thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Tiến Thắng.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Tiến Thắng tiếp tục đào tạo các ngành nghề đã được cấp; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều lệ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp ban hành theo Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2016; Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2022 và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Xem Quyết định tại đây

CKT Liên kết website
7.021.277
Đang truy cập : 49
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn