(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Quyết định đổi tên Trung tâm dạy nghề tư thục Thanh Kinh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thẩm mỹ Kella.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thẩm mỹ Kella tiếp tục đào tạo các ngành nghề đã được cấp; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều lệ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp ban hành theo Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2016 và Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2022 và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Xem Quyết định tại đây

HTND Liên kết website
7.020.959
Đang truy cập : 98
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn