(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp có chất lượng góp phần xây dựng, phát triển kinh tế nông nghiệp; nâng cao tiềm lực nghiên cứu phát triển, ứng dụng và làm chủ công nghệ sinh học nông nghiệp hiện đại của TP; đưa khoa học và công nghệ thật sự trở thành động lực để nâng cao năng suất lao động, phát triển công nghiệp sinh học nông nghiệp đạt trình độ tiên tiến của khu vực.

NTCN.          Đến cuối tháng3/2022đã giải quyết
99,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.389.854
Đang truy cập : 22
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn