(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 9/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản gắn với phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại và chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối, tạo điều kiện đưa các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh ra thị trường; khuyến khích doanh nghiệp tham gia Giải thưởng “Thương hiệu Vàng” nhằm tạo động lực tích cực để các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững và qua đó khẳng định uy tín, chất lượng sản phẩm nông sản của TP, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh tại thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hàng nông sản trên địa bàn TP phát triển và mở rộng sản xuất hàng hóa với năng suất, chất lượng cao, giá cả hợp lý, phương thức phục vụ văn minh hiện đại, phát triển kênh tiêu thụ với thương hiệu, uy tín và khả năng cạnh tranh quốc tế; đẩy mạnh liên kết vùng nguyên liệu nông sản các địa phương nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng của từng vùng; hướng đến phát triển sản xuất sản phẩm nông sản theo quy mô lớn, tạo tiền đề xây dựng và hình thành các chuỗi sản xuất - cung ứng và tiêu thụ sản phẩm an toàn.

NTCN.           Liên kết website
6.989.860
Đang truy cập : 86
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn