(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn TPHCM năm 2022.

Chương trình đã đề ra chỉ tiêu đầu tư xây dựng mới tối thiểu 10 ha công viên công cộng và 2 ha mảng xanh công cộng; thực hiện trồng mới và cải tạo 6.000 cây xanh trên địa bàn TP.

Xem Chương trình tại đây.

NTCN.          Đến cuối tháng3/2022đã giải quyết
99,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.389.503
Đang truy cập : 40
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn